Entradas

Mostrando entradas de enero, 2021

(5èA) DEURES PEL CAP DE SETMANA

 1. CASTELLANO: página 84 ej. 1, 3, 4 y 5. 2. LLEGIR. 3. DUR UN LLIBRE DE LECTURA A L'AULA SEMPRE.

FEINA A CASA

 CASTELLANO PÁG. 85 Nº 6, 7 Y DICTADO. PROPOSTES DE FEINA QUE PODEN FER A CASA SEGUIR ESTUDIANT NATURALS (RELLEGIR, ENTENDRE I MEMORITZAR LES PÀGINES FETES). PODEN TROBAR ELS NOMS, ADJECTIUS I VERBS DINS D'UNA ORACIÓ (TANT EN CATALÀ COM EN CASTELLÀ) FER LECTURA. DIVISIONS DE DUES XIFRES AMB AJUDA.

FEINA A CASA

 CASTELLANO PÁG. 84 Nº 1, 3 Y 5 SI NO HAN ACABADO EN CLASE. NATURALS PÀG. 10 ESTUDIAR EL SUBRATLLAT PÀG. 11 ACABAR L'ESQUEMA I ESTUDIAR.

5è C DIJOUS 28 DE GENER

   Bon dia,  Recordau als vostres fills i filles que cal  estudiar cada dia  el que hem fet a classe tal i com vàrem  dir a la primera reunió de curs i  posar atenció  al que s' explica  en el moment  per a fer bé la tasca que mos donen  (que de vegades va amb nota) .  Moltíssimes gràcies. Tasca: NATURALS: acabar de copiar "els animals invertebrats" de la pàgina 17   Cerca un animal invertebrat que t' agradi i explica les seves característiques (com és, que menja, com es reprodueix etc.) Vos deixo aquest vídeo que esper vos sigui de gran ajuda: https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ Els que ahir no varen venir s' han de posar al dia amb el material (esquema) i les instruccions que teniu al correu. Gràcies.  CATALÀ / CASTELLÀ: he dit a tota la classe que estudii nom, verb i adjectiu i que cerquin a youtube "SUJETO Y PREDICADO", cercau un vídeo que vos vagi bé per a entendre el que vàrem explicar i en xerrarem a classe.  Acabar tasques EAO

(5èA) DEURES D'AVUI DIMECRES 27/01

 MATEMÀTIQUES JUMP MATH: Pàg. 96 SOCIALS: estudiar tema 2 el clima

5è C DIMECRES 27 DE GENER

  En primer lloc agraïr-vos la vostra col·laboració ajudant als vostres fills i filles per a estudiar castellà. Recordau als vostres fills i filles que cal estudiar cada dia el que hem fet a classe tal i com vàrem  dir a la primera reunió de curs i posar atenció al que s' explica en el moment per a fer bé la tasca que mos donen (que de vegades va amb nota) .  Moltíssimes gràcies. Tasca: NATURALS: acabar de copiar "els animals invertebrats" de la pàgina 17   Cerca un animal invertebrat que t' agradi i explica les seves característiques (com és, que menja, com es reprodueix etc.) Els que ahir no varen venir s' han de posar al dia amb el material (esquema) i les instruccions que teniu al correu. Gràcies.  CATALÀ / CASTELLÀ: he dit a tota la classe que estudii nom, verb i adjectiu i que cerquin a youtube "SUJETO Y PREDICADO", cercau un vídeo que vos vagi bé per a entendre el que vàrem explicar i en xerrarem a classe.  Acabar tasques EAO

(5èA) DEURES D'AVUI PELS QUE NO HAN VENGUT

MATEMÀTIQUES JUMP MATH:  - pàg. 94 ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.  - pàg. 95 ex. 1 i 2. CATALÀ: - Fotocòpies de b/v. Aferrar-les al quadern, estudiar la teoria i fer tots els exercicis.

5è C DIMARTS 26 DE GENER

  Tasca per avui: Els qui no m' han mostrat el quadern de castellà l' han de dur i mostrarme'l. Acabar esquema naturals (el que teniu aferrat al quadern) He dit a tota la classe que estudii nom, verb i adjectiu i que cerquin a youtube "SUJETO Y PREDICADO", cercau un vídeo que vos vagi bé per a entendre el que vàrem explicar i en xerrarem a classe.  Acabar tasques EAO

FEINA A CASA

 SOCIALS  ESTUDIAR PER A LA PROVA DE DEMÀ. TEMA 2.

(5èA) FEINA PELS QUE NO HAN VENGUT DILLUNS 25/01/21

MATEMÀTIQUES JUMP MATH:  - pàgina 90 ex. 1, 2 i 3 - pàgina 91 ex. 5 i 6 - pàgina 92 ex. 1, 2 i 4 - pàgina 93 ex. 7

5è C 25/1 EXÀMENS

  Avui la feina  per  fer és: ESTUDIAR   L'ESQUEMA  D ELS TEMES 3 i 4 DE CASTELLÀ I LES PÀGINES QUE POSA A LA TIRA AFERRADA AL QUADERN DE CASTELLÀ. SI PODEU FEU PREGUNTES DE VERTADER O FALS ALS VOSTRES FILLS I IFLLES PER A PRACTICAR O PREGUNTES AMB "TRAMPA" SOBRE L' ESQUEMA DELS TEMES 3 i 4 DE CASTELLANO.  HEU DE DUR ELS AURICULARS A CLASSE.GRÀCIES. Acabar tasques EAO. EXÀMENS: DIMARTS 26 DE GENER: CONTROL V/F temes 3 i 4 ESTUDIAR TEORIA (MIRAD TIRA DE PAPEL PEGADA EN EL CUADERNO, GRACIAS).  S' HA DE DUR EL QUADERN PER AVALUAR-LO

(5èA) FEINA DURANT EL CAP DE SETMANA

HEU D'ESTUDIAR PER LES PROVES DE CASTELLÀ I SOCIALS. GABRIELA , A MÉS D'ESTUDIAR, TENS DEURES DE CATALÀ QUE T'HE ENVIAT PER CORREU ELECTRÒNIC.

5è C DIVENDRES 22 DE GENER

  Avui la feina  per  fer és: ESTUDIAR   L'ESQUEMA  D ELS TEMES 3 i 4 DE CASTELLÀ. EL DILLUNS TORNARÉ A FER PREGUNTES. HEU DE DUR ELS AURICULARS A CLASSE.GRÀCIES. Acabar tasques EAO. EXÀMENS: DILLUNS 25 DE GENER: CONTROL TEMA EL CLIMA.    S' HA DE DUR EL QUADERN PER AVALUAR--LO. DIMARTS 26 DE GENER: CONTROL V/F temes 3 i 4 ESTUDIAR TEORIA (MIRAD TIRA DE PAPEL PEGADA EN EL CUADERNO, GRACIAS).  S' HA DE DUR EL QUADERN PER AVALUAR-LO

(5èA) DEURES D'AVUI DIJOUS 21-01-21

 CASTELLANO: páginas 72 y 73. Leer la lectura y ejercicios 6, 8, 9, 10 y 12.

FEINA A CASA

 SOCIALS ESTUDIAR PER A LA PROVA DEL TEMA 2. DIMECRES DIA 27 PROVA TEMA 2 ( A CLASSE JA ESTAM REPASSANT) CATALÀ SABER I PRACTICAR LES CATEGORIES GRAMATICALS (NOM, ADJECTIU I VERB) PODEU MIRAR EL QUADERN PER VEURE COM HO FEIM.

5è C DIJOUS 21 DE GENER

  Avui la feina  per  fer és: ESTUDIAR   L'ESQUEMA D ELS TEMES 3 i 4 DE CASTELLÀ.DEMÀ CONTINUAREM EL REPÂS I TORNARÉ A FER PREGUNTES. HEU DE DUR ELS AURICULARS A CLASSE.GRÀCIES. Acabar tasques EAO. EXÀMENS: DILLUNS 25 DE GENER: CONTROL TEMA EL CLIMA.    S' HA DE DUR EL QUADERN PER AVALUAR--LO. DIMARTS 26 DE GENER: CONTROL V/F temes 3 i 4 ESTUDIAR TEORIA (MIRAD TIRA DE PAPEL PEGADA EN EL CUADERNO, GRACIAS).  S' HA DE DUR EL QUADERN PER AVALUAR-LO

5è C DIMECRES 20 DE GENER

  Avui la feina  per  fer és: ESTUDIAR SERIOSAMENT ELS TEMES 3 i 4 DE CASTELLÀ.DEMÀ CONTINUAREM EL REPÂS I FARÈ PREGUNTES: Acabar tasques EAO. EXÀMENS: DILLUNS 25 DE GENER: CONTROL TEMA EL CLIMA.    S' HA DE DUR EL QUADERN PER AVALUAR--LO. DIMARTS 26 DE GENER: CONTROL V/F temes 3 i 4 ESTUDIAR TEORIA (MIRAD TIRA DE PAPEL PEGADA EN EL CUADERNO, GRACIAS).  S' HA DE DUR EL QUADERN PER AVALUAR-LO

(5èA) DEURES DIMECRES 20/01/21

SOCIALS: Completar fitxa de CLIMES D'ESPANYA amb la informació de les pàgines 40 i 41 del llibre (teniu la fitxa i el solucionari a classroom).

FEINA A CASA

 SOCIALS ACABAR FITXES DE LES PÀGINES 40-41 I ESTUDIAR. NOTA RECORD QUE DILLUNS DIA 25 HI HA PROVA TEÒRICA DELS TEMES 3-4 (DUEN AL QUADERN EL QUE HAN D'ESTUDIAR)

(5èA) DEURES DIMARTS 19/01/21

CASTELLANO: pág. 79 ej. 1, 2, 3 y 4.

5èC DIMARTS 19 DE GENER

   AVÍS IMPORTANT: A L' AGENDA HI TROBAREU QUALIFICACIONS PER SIGNAR: CAT (EO) ECO: correspon a l' exposició oral del treball dels ecosistemes.Aquesta nota és de català, expressió oral. NAT ECO: correspon a la feina feta en grup per ordinador. És una nota de naturals. E.E.(CAST): correspon a la descripció de Habitación en Arlés. Expressió Escrita de castellà. E.E. (CAT): correspon a la descripció d' un objecte. Expressió escrita en català.  PER FAVOR SIGNAU-LES PER DEMÀ, GRÀCIES.  Avui la feina  per  fer és: Català: acabar de completar definició i exemples de verb, nom i adjectius. Estudiar per demà Socials:  acabar el que et falti del repàs d' avui. Acabar tasques EAO. EXÀMENS:   DIMECRES 20 DE GENER :  CONTROL DIVISIONS I PROBLEMES. MIRAU EL QUE HEM ANOTAT AVUI, ON POSA IMPORTANT I PRACTICAU. S' HA DE DUR EL QUADERN PER AVALUAR-LO DILLUNS 25 DE GENER: CONTROL TEMA EL CLIMA.    S' HA DE DUR EL QUADERN PER AVALUAR--LO. DIMARTS 26 DE GENER: CONTROL V/F temes 3 i

(5èA) FEINA A CASA DILLUNS 18/01/21

CASTELLANO: lectura tema 5 y ejercicios de comprensión lectora del 1 al 12. SOCIALS: llegir la pàgina 37 i emplenar l'esquema d'elements i factors climàtics (us l'envio per correu electrònic).  Activitats interactives:  -Distinció entre elements. -Factors del clima i elements i factors del clima.

FEINA A CASA

 SOCIALS REPASSAR FINS A LA PÀGINA 37 CASTELLANO LECTURA TEMA 5, EN VOZ ALTA Y EN PRESENCIA DE UN ADULTO. CATALÀ ESTUDIAR CATEGORIES GRAMATICAL (BÉ DEL QUADERN O DEL CLASSROOM)

5è C DILLUNS 18 DE GENER

  AVÍS IMPORTANT: A L' AGENDA HI TROBAREU QUALIFICACIONS PER SIGNAR: CAT (EO) ECO: correspon a l' exposició oral del treball dels ecosistemes.Aquesta nota és de català, expressió oral. NAT ECO: correspon a la feina feta en grup per ordinador. És una nota de naturals. E.E.(CAST): correspon a la descripció de Habitación en Arlés. Expressió Escrita de castellà. E.E. (CAT): correspon a la descripció d' un objecte. Expressió escrita en català.  PER FAVOR SIGNAU-LES PER DEMÀ, GRÀCIES.  Avui la feina  per  fer és: Socials:  acabar de completar característiques dels climes. Acabar tasques EAO. EXÀMENS: S' ADELANTA EL CONTROL DEL DIA 27 AL  DIMECRES 20 DE GENER :  CONTROL DIVISIONS I PROBLEMES. 

(5èA) DEURES PEL CAP DE SETMANA

 Matemàtiques: pàg. 88 jump math ex. 1, 2, 4, 5 i 8.  Heu de fer els problemes al quadern i després vos heu de corregir amb el solucionri que està al classroom de matemàtiques.

5è C AVÍS AGENDES, TASQUES I CONTROLS 15/1

 Bona tarda, AVÍS IMPORTANT: A L' AGENDA HI TROBAREU QUALIFICACIONS PER SIGNAR: CAT (EO) ECO: correspon a l' exposició oral del treball dels ecosistemes.Aquesta nota és de català, expressió oral. NAT ECO: correspon a la feina feta en grup per ordinador. És una nota de naturals. E.E.(CAST): correspon a la descripció de Habitación en Arlés. Expressió Escrita de castellà. E.E. (CAT): correspon a la descripció d' un objecte. Expressió escrita en català.  PER FAVOR SIGNAU-LES PEL DILLUNS, GRÀCIES.  Avui la feina  per  fer és: Matemàtiques : anar al classroom de matemàtiques i fer la tasca encomanada. Repassar divisions i problemes ja fets al quadern.  Socials:  acabar esquema i les definicions dels conceptes del quadern: termòmetre, baròmetre, etc. PEL DILLUNS.  Acabar tasques EAO. EXÀMENS: S' ADELANTA EL CONTROL DEL DIA 27 AL  DIMECRES 20 DE GENER :  CONTROL DIVISIONS I PROBLEMES.  CASTELLANO:  26/1  CONTROL V/F TEMAS 3 Y 4

(5èA) TASQUES PELS QUE NO HAN VENGUT AVUI 14/01/21

Matemàtiques: pàg. 87 ex. 7. Heu de fer tots els problemes i vos enviaré una foto per remind amb les solucions perquè vos pogueu corregir. Ciències socials: llegir la pàgina 36 i copiar al quadern la graella que hem fet a la piassarra (també vos enviaré la foto per remind). Català: heu d'inventar una glosa, teniu les intruccions al classroom de català a l'activitat "Feim gloses".

FEINA A CASA

 MATEMÀTIQUES PÀG. 88 PROBLEMES AL LLIBRE. TENEN EL SOLUCIONARI AL CLASSROOM. ÉS UN RECURS PER PRACTICAR LA PROVA. SOCIALS ESTUDIAR PÀG. 36. LLIÇÓ ORAL. NOTA DIMECRES 20 PROVA MATEMÀTIQUES TEMA 4 DILLUNS 25 PROVA CASTELLÀ TEMES 3-4. DUEN AFERRAT AL QUADERN EL QUE HAN D'ESTUDIAR. SERÀ UN EXAMEN TEÒRIC, HAN DE SABER ELS REQUADRES. DEMÀ PODEN VENIR VESTITS DE COLOR VERMELL I NEGRE. FAREM UNA TORRADA. BERENARAN DE PA AMB BOTIFARRÓ I SOBRASSADA. DINS L'AULA I ELS MESTRES HO REPARTIRAN. 

5è C AVÍS IMPORTANT SANT ANTONI I CONTROLS 14/01

  Bona tarda,  AVÍS:  El divendres per Sant Antoni venim vestits de vermell i negre . Tal i com  vàrem fer el dia de la xocolatada, mos duran a les aules el pa torrat amb sobrassada / botifarrò (no es farà com els altres anys) . Si algun/a  alumne/a no en vol, pot dur el seu berenar. COM SEMPRE ÉS IMPORTANT DUR UNA BOTELLA D' AIGUA O DUES PER PERSONA JA QUE DEMÀ TENEN EDUCACIÓ FÍSICA I POT SER TENGUIN MÉS SET.  Gràcies! Avui la feina  per  fer és: Matemàtiques : repassar divisions i problemes fets al quadern. FER DIVISIONS I TENIR CONTROLADES LES TAULES DE MULTIPLICAR.  Socials:  acabar esquema i les definicions dels conceptes del quadern: termòmetre, baròmetre, etc. PEL DILLUNS.  Acabar tasques EAO. EXÀMENS: S' ADELANTA EL CONTROL DEL DIA 27 AL DIMECRES 20 DE GENER :  CONTROL DIVISIONS I PROBLEMES.  CASTELLANO: 26/1 CONTROL V/F TEMAS 3 Y 4.

5è C. TASQUES I CONTROLS 13/1

 Bona tarda,  AVÍS:  El divendres per Sant Antoni podem venir vestits de vermell i negre. Gràcies! Avui la feina  per  fer és: Matemàtiques : repassar divisions i problemes fets al quadern. Socials:  acabar esquema i les definicions dels conceptes del quadern: termómetre, barómetre, etc. PEL DILLUNS.  Acabar tasques EAO. EXÀMENS: S' ADELANTA EL CONTROL DEL DIA 27 AL DIMECRES 20 DE GENER:  CONTROL DIVISIONS I PROBLEMES.  CASTELLANO: 26/1 CONTROL V/F TEMAS 3 Y 4.

5èA FEINA D'AVUI PELS QUE NO HAN VENGUT

Català: Fer les preguntes 7, 8, 9 i 10 de la lectura de Sant Antoni que està al classroom. Ciències socials: - Llegir les pàgines 34 i 35 del llibre. - Fer l'activitat del mapa del temps que trobareu al classroom de ciències.

FEINA A CASA

 MATEMÀTIQUES PRACTICAR DIVISIONS I PROBLEMES DE MULTIPLICAR I DIVIDIR (PODEN USAR ELS RECURSOS DE JUMP MATH I FER AL LLIBRE LES PÀGINES QUE NO ESTAN FETES O REPASSAR AL QUADERN EL QUE ESTÀ FET) SOCIALS PÀG. 32-33 ESTUDIAR (EL SUBRATLLAT) PÀG. 34 ESTUDIAR LA DEFINICIÓ DE METEOROLOGIA I ACABAR MAPA DEL TEMPS (EL DUEN FOTOCOPIAT. ES TRACTA DE CERCAR A GOOGLE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA DE BALEARS DE DEMÀ A LES 11:00H I DIBUIXAR ELS ICONES DEL TEMPS) NOTA EXAMEN MATEMÀTIQUES TEMA 4 DIMECRES DIA 20

5è C AVISOS I TASQUES 12/1

 Bon dia, AVÍS:  El divendres per Sant Antoni podem venir vestits de vermell i negre. Gràcies! Avui la feina  per  fer és: Matemàtiques : fer full de divisions aquells a qui vos els he donat (fol amb 6 divisions). Repassar taules de multiplicar. Acabar tasques EAO. EXÀMENS: S' ADELANTA EL CONTROL DEL DIA 27 AL DIMECRES 20 DE GENER:  CONTROL DIVISIONS I PROBLEMES. 

5èA FEINA D'AVUI 12/01/21

 Català: comprensió escrita de Sant Antoni que està al classroom de català. Heu de llegir la lectura de Sant Antoni i contestar fins la pregunta 6. Matemàtiques: (només pels que no han vengut) 1520/9     748/8         59423/6          4502/5             6718/7

FEINA A CASA

 MATEMÀTIQUES PRACTICAR DIVISIONS I FER LA PROVA

5èA FEINA D'AVUI 11-01-21

 Castellà: pàgina 70 ex. tots de l'1 al 7. (per demà dimarts) Ciències socials: llegir pàgina 33 i ex. 1, 3 i 4.  (per dimecres)

5è C Avisos i Tasques 11/1/2021

 Bon dia, Esper que tengueu un gran 2021! Avui la feina  per  fer és: Matemàtiques : acabar full de divisions (càlcul mental) i divisions fetes a la pissarra. Si no has vengut mira el teu correu per favor. Socials: Esquema fet a la pissarra i exercici 1 de la pàgina 33.Si no has vengut mira el teu correu per favor. Acabar tasques EAO. EXÀMENS: DIMECRES 27 DE GENER CONTROL DIVISIONS I PROBLEMES. 

FEINA A CASA

 EL PRIMER DE TOT FELICITAR A TOTES LES FAMÍLIES EL BON ANY I DONAR-VOS LA BENVINGUDA DESPRÉS D'AQUESTES VACANCES. CASTELLANO DICTADO PÁGINA 70 SOCIALES ESTUDIAR PÀGINES 32 I 33.

(5èA) FEINA PELS QUE NO HEU VENGUT AVUI 08/01/21

Us penjo la feina d'avui al classroom de 5è A. Per tothom: 1. Fitxa de "Què hem fet aquestes festes?" Pels de valors: 1. Fitxa de "Recepta de l'amistat". 2. Explicació de de com fer la recepta.